สีที่หลากหลาย ช่วยสร้างความรู้สึกแตกต่าง

การใช้สีหลักเพียงสีเดียว แต่ทำให้หลากหลายโดยไล่น้ำหนักความเข้มอ่อน ช่วยสร้างความรู้สึกแตกต่าง ทำให้ห้องมีมิติน่าสนใจยิ่งขึ้น

เทรนด์สีอื่นๆ