สีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ เจบีพีมัลติเพอเพิส ไพรเมอร์ (สูตรน้ำมัน)

เป็นสีรองพื้นปูนอเนกประสงค์ชนิดพิเศษ (สูตรผสมผงสี) ผลิตจากอะครีลิคเรซินคุณภาพพิเศษ มีขนาดโมเลกุลเล็กสามารถซึมลึกการยึดเกาะดี เป็นสีรองพื้นปูนทับสีเก่าที่มีการทาสีมานานหรือเสื่อมสภาพเป็นฝุ่นชอล์ก เพื่อช่วยปรับสภาพพื้นผิวสีเก่าที่เสื่อมสภาพ สีไม่สม่ำเสมอ ลอกล่อน เป็นฝุ่นชอล์ก โดยเชื่อมประสานการยึดเกาะของพื้นผิวสีเก่าและเสริมการยึดเกาะของสีทับหน้าได้อย่างดีเยี่ยม และยังช่วยเสริมสภาพปูนเก่าให้อยู่ในสภาพดี ยืดอายุการใช้งานไม่ให้สีใหม่หลุดล่อน อีกทั้งสามารถรองพื้นปูนใหม่เพื่อป้องกันน้ำด่าง คราบเกลือ และสีซีด ช่วยป้องกันเชื้อรา และตะไคร่น้ำกลิ่นอ่อน ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว จึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน

พื้นที่ครอบคลุม 32-40 m^2/แกลลอน

ระยะเวลาการรอให้แห้ง 30 minute – 2 Hour

แคตตาลอค ข้อมูลวิชาการ ค้นหาตัวแทนจำหน่าย คำนวณพื้นที่

  • ป้องกันเชื้อราและตะไคร่น้ำ

  • ปราศจากสารระเหยที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

  • ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน

  • ป้องกันการเกิดรอยด่าง จากคราบเกลือบนแผ่นฟิล์ม

ผลิตภัณฑ์สีเจบีพีอื่นๆ ในหมวดนี้