สีเชื่อมยึดวอชไพรเมอร์ เจบีพี

เป็นสีรองพื้นชนิด 2 ส่วนผสมกัน ส่วนเอประกอบด้วยโพลีไวนิลบิวทิรัลเรซิน และส่วนบีเป็นกรดฟอสฟอริก โดยใช้เทคโนโลยีที่รวมเอาน้ำยาเคลือบโลหะกับสีรองพื้นเข้าด้วยกัน ทำให้คุณสมบัติการยึดเกาะของสีบนโลหะ โดยเฉพาะโลหะที่ไม่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบดีเยี่ยมเป็นพิเศษ ฟิล์มแห้งช่วยป้องกันการกัดกร่อนของพื้นผิวโครงสร้างและเป็นพื้นฐานที่ดี สำหรับการเคลือบสีชั้นต่อๆไป

ขนาดบรรจุ Part-A 1 แกลลอน

พื้นที่ครอบคลุม 45-60 m^2/แกลลอน

ขนาดบรรจุ Part-B 1/4 แกลลอน

ระยะเวลาการรอให้แห้ง 3 ชั่วโมง – 24 ชั่วโมง

แคตตาลอค ข้อมูลวิชาการ ค้นหาตัวแทนจำหน่าย คำนวณพื้นที่

ผลิตภัณฑ์สีเจบีพีอื่นๆ ในหมวดนี้