เจบีพี ไฟเบอร์ เมซ

ใช้ติดบริเวณขอบมุม รอยต่อระหว่างพื้นผิวและผนัง รวมทั้งบริเวณที่เกิดรอยแตกร้าว ควรใช้ควบคู่กับ อะครีลิคทากันน้ำรั่วซึม ดาดฟ้าหลังคา

พื้นที่ครอบคลุม กว้าง 8 นิ้ว ยาว 10 เมตร

ข้อมูลวิชาการ ค้นหาตัวแทนจำหน่าย คำนวณพื้นที่

ผลิตภัณฑ์สีเจบีพีอื่นๆ ในหมวดนี้