ฝากประวัติส่วนตัว

ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่อยู่ในใบสมัครงานและเรซูเม่จะสามารถเข้าถึงได้โดยบริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด ซึ่งข้อมูลในการสมัครงานนี้จะถูกส่งไปที่บริษัทเท่านั้น และทางบริษัทฯ จะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลอื่นใดทั้งสิ้น

  • 1ข้อมูลส่วนตัว (จำเป็นต้องกรอก)

  • 2ประวัติการศึกษา (จำเป็นต้องกรอก)

  • 3ประวัติการทำงาน

  • 4แนบเอกสารเพิ่ม

    • ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB

    • ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB ต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นตา ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

    • ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2MB