ข้อมูลบริษัท

จุดเริ่มต้น | พัฒนาการสำคัญและเทคโนโลยีการผลิต | รางวัลแห่งความภูมิใจ | คณะผู้บริหาร

จากจุดเริ่มต้น จนถึงวันนี้ ในปีพ.ศ. 2520

เป็นปีแห่งการเริ่มต้นของ บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด ซึ่งมาจากปณิธานอันแน่วแน่ของ คณะผู้บริหาร คุณประพันธ์ รัชนกูล และ คุณจงกล รัชนกูล ที่เล็งเห็นถึงการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ และความต้องการใช้งานของผลิตภัณฑ์ สีทาอาคารในประเทศไทย ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความต้องการให้คนไทย ได้ใช้สีทาอาคารที่ผลิตโดยคนไทย คุณภาพเทียบเท่าระดับสากล โดยมีผลิตภัณฑ์กลุ่มสีน้ำ TOP, ROYAL และสีน้ำมัน AAA เป็นผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายในช่วงเริ่มกิจการ

อ่านต่อ

บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด

ยังคงยืนหยัดที่จะยึดถือปณิธานเมื่อเริ่มก่อตั้งบริษัทฯ เป็นแนวทางในการดำเนินงาน เราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ คุณภาพสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า และมีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมสีที่อยู่คู่กับคนไทยมาอย่างยาวนาน และเราจะไม่หยุดยั้งในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า

อ่านต่อ

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 1. พ.ศ. 2531

  รางวัลผลิตภัณฑ์มาตรฐานยอดเยี่ยม
  รางวัลสินค้าไทยแห่งปี
  รางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปี สาขาสินค้าไทยยอดนิยม

 2. พ.ศ. 2535

  รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ผลิตสินค้าไทยและสินค้าไทย ประจำปี 2535 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (วท.)

 3. พ.ศ. 2542

  การรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 : 1994

 4. พ.ศ. 2546

  ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จากบริษัท SGS เดือนพฤศจิกายน

 5. พ.ศ. 2549

  รางวัลรองชนะเลิศ แสดงผลิตภัณฑ์กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

 6. พ.ศ. 2551

  ฉลากเขียว โดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

 7. พ.ศ. 2552

  การรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008

 8. พ.ศ. 2559

  ฉลากประหยัดพลังงานประสิทธิภาพสูง โดยกระทรวงพลังงาน

 9. พ.ศ. 2561

  มาตรฐานในระดับ A+ จากสถาบันควบคุมปริมาณการระเหยของสารพิษภายในอาคารแห่งทวีปยุโรป

 10. พ.ศ. 2562

  มาตรฐาน Sensitive Choice จากสถาบันโรคหอบหืดแห่งประเทศออสเตรเลีย

 11. พ.ศ. 2563

  เริ่มโครงการ JBP Zero Waste Packaging การนำพลาสติกรีไซเคิลกลับมาใช้ในบรรจุภัณฑ์

คณะผู้บริหาร

 1. คุณประพันธ์ รัชนกูล

  ประธานที่ปรึกษา

 2. คุณบุญศรี รัชนกูล

  ประธานที่ปรึกษา

 3. คุณจงกล รัชนกูล

  ประธานกรรมการบริหาร

 4. คุณจารีวัฒนา ดวงพัตรา

  รองประธานกรรมการบริหาร

 5. คุณศราวุฒิ รัชนกูล

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 6. คุณสรพรรณ รัชนกูล

  รองกรรมการผู้จัดการ สายงานสนับสนุนองค์กร

 7. คุณชินวร ชาวปากน้ำ

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบริหารขาย บัญชี เครดิต การเงินและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 8. คุณธาริตา ดวงพัตรา

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ประจำสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

 9. คุณเสกสรรค์ วิเศษสุวรรณ

  ผู้อำนวยการ สายงานเทคนิคและโรงงาน

กลับสู่ด้านบน