ข้อมูลบริษัท

จุดเริ่มต้น | พัฒนาการสำคัญและเทคโนโลยีการผลิต | รางวัลแห่งความภูมิใจ | คณะผู้บริหาร

จากจุดเริ่มต้น จนถึงวันนี้ เจ.บี.พี. ใช้ดีจึงบอกเพื่อน

บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด เป็นบริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมสี ซึ่งแบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ สีทาอาคาร สีอุตสาหกรรม และสีพิเศษเฉพาะด้าน โดยมีกำลังการผลิตในปัจจุบันเฉลี่ย 20,000 ตันต่อปี ภายใต้เครื่องหมายการค้าเจ.บี.พี.
จุดเริ่มต้นของบริษัทในอุตสาหกรรมสีของคนไทย ภายใต้สโลแกน “เจ.บี.พี. ใช้ดีจึงบอกเพื่อน” เริ่มในปี พ.ศ. 2520 บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นจากปณิธานอันแน่วแน่ของคณะผู้บริหาร ภายใต้การนำของคุณ ประพันธ์ รัชนกูล ประธานกรรมการ และคุณจงกล รัชนกูล กรรมการผู้จัดการ ที่ต้องการให้มีผลิตภัณฑ์สีคุณภาพสูงโดยคนไทย
ตลอด 43 ปีที่ผ่านมา เจ.บี.พี. ได้ทุ่มเทความพยายามและใส่ใจในทุกรายละเอียดงาน นับตั้งแต่การตรวจสอบวัตถุดิบให้เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล การควบคุมคุณภาพของขั้นตอนการผลิต การวิจัยและพัฒนาโดยนำเทคโนโลยีขั้นสูง จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ นำไปสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีของคนไทยแห่งแรกที่ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก. จากกระทรวงอุตสาหกรรมในปีพ.ศ. 2529 รวมทั้งการรับรองมาตรฐานในการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่ เจ.บี.พี. ได้รับอย่างต่อเนื่อง
ความสำเร็จและความไว้วางใจที่ได้รับเปรียบเสมือนแรงผลักดันให้เจ.บี.พี.ในฐานะบริษัทผู้ผลิตสีของคนไทย ไม่หยุดยั้งพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์สีทาอาคารทั้งภายในและภายนอก สีสำหรับงานไม้ สีสำหรับงานโลหะ โดยสีแต่ละประเภทยังมีชนิดแยกย่อยออกไปตามคุณสมบัติและการใช้งาน อาทิ สีน้ำพลาสติก สีเคลือบเงา สีทากระเบื้อง แล็กเกอร์วานิช ยูริเทนทาเคลือบไม้ สีอบ และสีพ่นอุตสาหกรรม เป็นต้น
เจ.บี.พี. นำหลักธรรมมาภิบาลมาปรับใช้เป็นหลักในการดำเนินธุรกิจผ่านนโยบายการบริหารงาน ได้แก่ คุณภาพคู่บริการ การทำธุรกิจด้วยความตรงไปตรงมา สร้างความสัมพันธ์และความเชื่อถือให้กับลูกค้า การจ่ายค่าตอบแทนโดยยุติธรรมให้แก่พนักงาน การช่วยเหลือให้พนักงานกินดีอยู่ดี ส่งเสริมพัฒนาให้ได้รับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน รวมทั้งได้รับสวัสดิการและหลักประกันในการทำงาน การจัดหาวัตถุดิบที่คุณภาพดี การจำหน่ายสินค้าด้วยราคายุติธรรม รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
วันนี้ บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด บริษัทอุตสาหกรรมสีของคนไทย ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ศักยภาพของบุคลากรและการวางนโยบายการขับเคลื่อนทางการตลาด จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอดจะมุ่งมั่นพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง ด้วยความซื่อสัตย์และคุณธรรม เพื่อให้อุตสาหกรรมสีของคนไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล

อ่านต่อ

พัฒนาการสำคัญและเทคโนโลยีการผลิต

“ความใส่ใจ” ของบริษัทฯ ต่อคุณภาพของทุกผลิตภัณฑ์ มีหัวใจสำคัญอยู่ที่กระบวนการผลิต นับตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ การผลิตในทุกขั้นตอน การตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. การบรรจุ การจัดเก็บสินค้าและการจัดส่ง ตลอดจนความจริงใจในการบริการลูกค้า ที่ให้ผลลัพธ์มากกว่าคำว่าคุณภาพคือความไว้วางใจ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เจ.บี.พี.ได้พยายามอย่างยิ่งในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง ในปีพ.ศ. 2531 ถึงพ.ศ. 2532 เจ.บี.พี.ได้ส่งผลิตภัณฑ์สีทาอาคารและสีอุตสาหกรรมให้กับโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ พร้อมกับการขยายตัวของผู้แทนจำหน่ายทั่วประเทศ
ต่อมาในปี พ.ศ.2543 เจ.บี.พี.พัฒนาการทำงานให้ได้มาตรฐานตามระบบการบริหารงานคุณภาพ (ISO) และ 5ส รวมทั้งพัฒนาการบริหารงานองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยเทคนิคการบริหารงานรูปแบบผังก้างปลา (Fishbone Diagram) ซึ่งในปีเดียวกันนี้บริษัทฯ ร่วมมือกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมในการพัฒนาและให้คำแนะนำด้านการบริหารงานเพื่อการประหยัดพลังงานด้วยเทคนิคการจัดการ (Value Engineering)
สำหรับส่วนที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต เจ.บี.พี. ได้ทุ่มเทงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต เริ่มตั้งแต่การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค การวิจัยและพัฒนาเทคนิคการผลิตให้ได้คุณภาพในระดับสากล คงทนและทนทานต่อสภาพลมฟ้าอากาศในประเทศไทย
บริษัท เจ.บี.พี. อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด มุ่งมั่นพัฒนาเพื่อเป้าหมายสูงสุดในการเป็นบริษัทฯ ในอุตสาหกรรมสีของคนไทยที่ได้มาตรฐานสากล ด้วยการพัฒนาศักยภาพการให้บริการ และผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ได้รับมาตรฐานโดยการค้นคว้าวิจัยของทีมงานผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้านวัตกรรมที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

อ่านต่อ

รางวัลแห่งความภูมิใจ

 1. พ.ศ. 2531

  รางวัลผลิตภัณฑ์มาตรฐานยอดเยี่ยม
  รางวัลสินค้าไทยแห่งปี
  รางวัลธุรกิจดีเด่นแห่งปี สาขาสินค้าไทยยอดนิยม

 2. พ.ศ. 2535

  รางวัลเชิดชูเกียรติผู้ผลิตสินค้าไทยและสินค้าไทย ประจำปี 2535 จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีแห่ง ประเทศไทย (วท.)

 3. พ.ศ. 2542

  การรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9002 : 1994

 4. พ.ศ. 2546

  ได้รับการรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2000 จากบริษัท SGS เดือนพฤศจิกายน

 5. พ.ศ. 2549

  รางวัลรองชนะเลิศ แสดงผลิตภัณฑ์กองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

 6. พ.ศ. 2552

  การรับรองระบบการบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2008

คณะผู้บริหาร

 1. คุณประพันธ์ รัชนกูล

  ประธานที่ปรึกษา

 2. คุณบุญศรี รัชนกูล

  ประธานที่ปรึกษา

 3. คุณจงกล รัชนกูล

  ประธานกรรมการ

 4. คุณจารีวัฒนา ดวงพัตรา

  รองประธานกรรมการ

 5. คุณศราวุฒิ รัชนกูล

  กรรมการผู้จัดการ

 6. คุณสรพรรณ รัชนกูล

  รองกรรมการผู้จัดการ

 7. คุณชินวร ชาวปากน้ำ

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

 8. คุณธาริตา ดวงพัตรา

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

 9. คุณเสกสรรค์ วิเศษสุวรรณ

  ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคและโรงงาน

กลับสู่ด้านบน