JBP – สีเจบีพี ใช้ดีจึงบอกเพื่อน
 
กลับสู่หน้าหลัก ค้นหาร้านค้า
 
รายชื่อร้านค้า จังหวัดเชียงราย
 
ประเภท ชื่อ เลขที่ ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ เบอร์โทรศัพท์
หจก. เวียงพานทวีภัณฑ์ 424 หมู่ที่ 4 แม่สาย-สามเหลี่ยม เวียงพางคำ แม่สาย เชียงราย 57130 053-733098 F.731417
ร้าน อุดมภัณฑ์ 16 หมู่ที่ 3 หิรัญนคร แม่จัน แม่จัน เชียงราย 57110 (053)771470-1
หจก. สหไพบูลย์ สุขภัณฑ์ 29/6-11 หมู่ที่ 18 ประสพสุข รอบเวียง เมือง เชียงราย 57000 0856957180F053740166
หจก. แม่สรวยอุปกรณ์ 189 หมู่ 12 แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 57180 053-950320-656042
ร้าน พูนทรัพย์วัสดุก่อสร้าง 9 ม.10 ปงน้อย กิ่งอำเภอดอยหลวง เชียงราย 57110 053-536206-7
พัฒนาค้าวัสดุ 294 ม.3 ป่าสัก เชียงแสน เชียงราย 57150 053-955751-2
เสน่ห์รุ่งเจริญ 14 หมู่ 5 เชียงราย-เชียงใหม่ เจดีย์หลวง แม่สรวย เชียงราย 57180 085-1070-703
ร้าน เจริญทรัพย์ 271 หมู่ 4 ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง เชียงราย 57210 053-953-321
หจก. มหาวงค์ทรัพย์ไพบูลย์ 153 หมู่ที่ 18 ไม้ยา พญาเม็งราย เชียงราย 57290 089-6350446
กิจเจริญป่าแดด 24 หมู่ที่ 1 ป่าแดด ป่าแดด เชียงราย 57190 053-761033
 
Back